Meny
3960401-schoolchildren-at-home-time.jpg

Aktuellt

Här hittar du det som är aktuellt just nu.

Webbseminarium om Arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL)

I samarbete med Högskolan Dalarna, Mittuniversitetet, Högskolan Kristianstad och deras samverkanskommuner har Norrbottens Kommuner genomfört ett uppskattat webbseminarium om Arbetsintegrerad lärarutbildning.

Brist på behörig personal inom skola och förskola har gjort att utbildningssamordnare och arbetsgivare fått ompröva arbetsformer och samarbeta för kreativa lösningar. Genom Arbetsintegrerad lärarutbildning möjliggörs en verksamhetsnära väg till lärarprofessionen genom att teori och praktik går hand i hand under hela utbildningen.

Under det dryga två timmar långa seminariet fick ett 50-tal åhörare, främst från Norrbotten men även ett flertal från övriga Sverige, ta del av värdefulla erfarenheter från de inbjudna lärosäten och huvudmännens framgångsfaktorer och utmaningar kring AIL.  Åhörarna kunde skicka in frågor via en chatt, och under seminariets sista timme fick dessa frågor utrymme i intressant dialog mellan presentatörerna.

Anders J Persson, Södertörns Högskola, skulle ha varit med för att berätta om det utredningsuppdrag han har kring reviderad lärarutbildning och där flera delar av uppdraget går i linje med arbetsintegrerad utbildningsform. På grund av tekniska problem fick vi stryka hans programpunkt men en kort videoinspelning om utredningen publiceras här inom kort.

Här kan du ta del av webbsändningen i efterhand.

Kommunernas personal och rekryteringsbehov 

Tillsammans med SKL har Norrbottens Kommuner tagit fram underlag för kommunernas personal och rekryteringsbehov t.o.m 2026. Siffrorna är en prognos där redan kända prioriteringar och beslut har tagit i beaktning men i övrigt bygger siffrorna på att man ersätter personer som slutar. Inom vissa områden kommer det med all säkerhet vara förändrade behov, ett exempel är ju där teknik och digitalisering tar över arbetsuppgifter.