Meny
17809472-grandfather-and-grandson-playing-at-summer-park.jpg

Social välfärd

Social välfärd handlar om människors trygghet, jämlika levnadsvillkor och deras möjlighet till deltagande i samhällslivet. De som behöver samhällets stöd ska få en god omsorg, service och hälso- och sjukvård