Meny
17809472-grandfather-and-grandson-playing-at-summer-park.jpg

Social välfärd

Social välfärd handlar om människors trygghet, jämlika levnadsvillkor och deras möjlighet till deltagande i samhällslivet. De som behöver samhällets stöd ska få en god omsorg, service och hälso- och sjukvård

Vi är en sammanhållande funktion som arbetar inom prioriterade områden för att nå en utvecklad samverkan inom och mellan länets kommuner. Detta görs genom olika strategiska nätverk, arbetsgrupper i samverkan mellan kommunerna och tillsammans med Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten med flera. Genom nationella nätverk bygger vi upp vår omvärldsbevakning i aktuella frågor.