Meny
17338 Hands BILD

Hållbar regional utveckling och livskvalitet

Tillväxtverket har i flertalet rapporter undersökt övergripande utvecklingsmönster med påverkan på regional utveckling. Några exempel är demografiska mönster kopplat till åldersstruktur, flyttrörlighet och utbildning. Befintliga mönster skapar olika utgångspunkter i regionala och lokala omställningsprocesser som syftar till att uppnå hållbarhetsmål och öka attraktivitet. Globala trender kring ökad digitalisering har bidragit till nya förväntningar och utmaningar – men också möjligheter. Till exempel vad gäller kompetensförsörjning. På senare år har Tillväxtverket tillsammans med Reglab arbetat med att vidga perspektiven kring hållbar regional utveckling. Detta bl.a. genom mätverktyg som tar hänsyn till socialt värdeskapande faktorer och livskvalitet.