Meny

ChatPal projektet summerade tre års intensivt arbete

Efter två års digitala möten med Finland och Sverige som värdar kunde ChatPal-projektet återigen träffas fysiskt.

Årets stora internationella projektmöte, som också var det sista innan projektet avslutas i höst, hölls i Stornoway på den skotska ön Lewis.

20 Apr 2022