Meny

Addiction Severity Index (ASI)

ASI-intervjun används som instrument i utvärderingsstudier och som bedömnings- och uppföljningsmetod i missbruks- och beroendevård och närliggande områden.

ASI-intervjun är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning. Den används också som underlag för planering och utveckling av vård och behandlingsinsatser. Instrumentet rekommenderas för vuxna personer med missbruks- eller missbruksrelaterade problem och bör inte användas för personer under 18 år. Metoden förvaltas och utvecklas av Socialstyrelsen.

Målgrupp
Rekommenderas i första hand för vuxna personer med missbruks- eller beroende-relaterade problem. ASI-intervjun bör inte användas för personer som är under 18 år.

Frågeområden
ASI-intervjun finns i två varianter, ASI Grund och ASI Uppföljning. Inom varje livsområde finns frågor både om faktiska förhållanden och subjektiva upplevelser och frågorna har olika tidsperspektiv. 

Vill du veta mer; https://www.socialstyrelsen.se/missbrukochberoende/asi-intervjun