Meny

Nu finns 10 nya vägledare i Delaktighetsmodellen

Nu finns 10 nya vägledare i Delaktighetsmodellen.

Delaktighetsmodellen (DMO) är ett arbetssätt som används för att öka brukares delaktighet och inflytande och kan användas som en del i verksamhetens kvalitetsarbete.

Under hösten 2017 utbildades 10 nya Vägledare i Delaktighetsmodellen, från Övertorneå, Luleå och Kiruna kommuner.

Vi önskar er lycka till i ert delaktighetsarbete!