Meny

Workshopar för en ny klimat- och energistrategi i Norrbotten

Nu är det dags att anmäla sig till workshopar för att kunna vara med i dialogen och påverka, komma med nya infallsvinkar och tycka till då Länsstyrelsen i samverkan med Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner tar fram en ny klimat- och energistrategi för Norrbottens län.

Nu är det dags att anmäla sig till workshopar för att kunna vara med i dialogen och påverka, komma med nya infallsvinklar och tycka till då Länsstyrelsen i samverkan med Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner tar fram en ny Klimat- och energistrategi för Norrbottens län.

Inbjudan riktar sig till aktörer från näringsliv, akademi, intresseorganisationer, nationella myndigheter, kommun och region.

Fem workshopar med olika teman kommer att hållas:

  • 25 oktober – Fossilfria transporter
  • 13 november – Produktion i världsklass
  • 15 november – Framtidens handel och konsumtion
  • 20 november – Resurseffektiv bebyggelse
  • 21 november – Flexibelt och robust energisystem

Samtliga workshopar hålls på Quality Hotel Luleå och det går bra att anmäla sig till en eller flera av workshoparna. Vi börjar dagen klockan 10 och avlutar vid 15-tiden. Länsstyrelsen bjuder på lunch!

28 Aug 2018