Meny

Vinnare av Norrbottens jämställdhetspris 2018

Barn- och utbildningsförvaltningen i Övertorneå kommun är årets vinnare av Norrbottens jämställdhetspris med sitt arbete ”Elevernas röster är kompassen”.

I Övertorneå kommun har flickor haft bland de bästa meritvärdena i landet medan pojkarnas resultat har varit mycket sämre. Under de senaste tre åren har barn- och utbildningsförvaltningen och skolorna i Övertorneå arbetat intensivt tillsammans med eleverna för att även pojkar ska kunna nå goda resultat.

Nu har arbetet gett effekt och det finns exempel från grundskolan i Övertorneå där klyftan mellan flickor och pojkar minskar. I fyra av sju klasser i årskurserna 6–9 på Svarträvens skola har pojkarna nu något bättre resultat än flickorna.

Arbetet handlar inte bara om att pojkar ska få bättre skolresultat utan även om att stärka deras nuvarande och framtida hälsa.

– Det finns ett starkt samband mellan svaga studieresultat, sociala problem och dålig hälsa. Låga eller ofullständiga betyg från grundskolan ökar risken för social utsatthet, missbruk och till och med självmord, säger Lena Hannu, förvaltningschef.

Juryns motivering
Årets vinnare har på ett systematiskt sätt tagit sig an utmaningen att förändra och förbättra förutsättningarna för ett jämställt samhälle genom sitt arbete med barn och unga, med målet att minska skillnaderna mellan flickor och pojkars studieresultat.

Årets vinnare har gjort en beundransvärd självrannsakan och varit lyhörda inför förändringar och utveckling av det egna arbetet. Arbetet har skett på flera nivåer, från ledningsnivå och implementering av styrdokument i förvaltningen fram till varje verksamhet med personal och elever. Dessutom har jämställdhetsarbetet, i samklang med regionens kända utmaningar, kopplats ihop med utbildning och hälsa på ett föredömligt sätt.

Om jämställdhetspriset
Jämställdhetspriset delas delas ut årligen på den regionala jämställdhetsdagen den 12 september. Vinnaren får 100 000 kr, samt en skulptur av konstnären Kerstin Hedström, diplom och blommor. Bakom priset står "Samverkan i Jämställdhet", där Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet och Norrbottens Kommuner ingår.

 

Från vänster på bild: Cathrine Norberg, prorektor LTU, Lenna Hannu, förvaltningschef Övertorneå kommun, Björn O. Nilsson, Landshövding i Norrbotten.

12 Sep 2018