Meny

God och nära vård

Utredare Anna Nergårds arbete med Samordnad utveckling för god och nära vård (2017:01) fortgår. Det andra delbetänkandet God och nära vård – En primärvårdsreform, SOU 2018:39 överlämnades till Regeringen 1 juni 2018 och har varit på remiss fram till den 15 november 2018.

Utredningen föreslår att samtliga föreslagna lagändringar ska träda i kraft den 1 juli 2020. I början av juni kommer en delredovisning om uppdragets inriktning och hur arbetet fortlöper. Slutbetänkande överlämnas i mars 2020.

Läs mer
Pressmeddelande Regeringskansliet >> LSS-utredningen överlämnad till regeringen
Statens offentliga utredningar >> Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01)
Sveriges Kommuner och Landsting >> Omställning till en nära vård

21 Feb 2019 Social välfärd