Meny

Betydelse av tidsmässig tillgänglighet till Norrbotten

Norrbottens Kommuner har via kommunstyrelse ordförandena och Region Norrbotten gjort en skrivelse till infrastrukturministern Tomas Enerot, näringsministern Ibrahim Baylan och Trafikverkets GD Lena Erixon.

Där lyfter de fram att regeringen måste garantera flygförbindelser till länet. Både för att säkerställa utrustning och personal till offentlig verksamhet exempelvis inom Omsorg samt Hälso- och sjukvård. Det är även viktigt att säkerställa tillgång till arbetskraft/specialistkompetens och komponenter till näringslivet. Därtill vid nödvändiga omflyttningar inom krisberedskap eller vid samhällskritiska händelser som kräver nationella insatser.

Skrivelse

03 Apr 2020 Regional utveckling