Meny
13005157 Multiracial Group Of Friends With Hands In Stack (1)

Suicidprevention


Handlingsplan för suicidprevention i Norrbottens län 2022-2030

Handlingsplanen är framtagen i samverkan mellan Region Norrbotten, Norrbottens kommuner samt berörda brukarorganisationer.

Handlingsplanens syfte är att Norrbottens kommuner och Region Norrbotten genom gemensamma verkningsfulla och effektiva suicidpreventiva insatser ska minska antalet suicid och suicidförsök i Norrbottens län. Inom ramarna för detta arbetar Norrbottens Kommuner bl.a. med att kontinuerligt, stödja, utvärdera och utveckla länets långsiktiga suicidpreventiva arbete.

Framtagandet av handlingsplanen ingår i det länsgemensamma arbetet inom psykisk hälsa som framgår i "Länsgemensam analys och handlingsplan i Norrbotten 2021-2025". 

Den länsgemensamma handlingsplanen finns under Avtal och överenskommelser >>

Processledare för det suicidpreventiva arbetet: Marcus Junkka Bideke 


Uppdaterades 2023-02-08