Meny
262198-ecological-plug.jpg (2)

Energi och klimat

Länsstyrelsen har rollen som regional samordnare för energi och klimatarbetet. I uppdraget ingår att ta fram en klimatstrategi och ett åtgärdsprogram för länet som revideras kontinuerligt.

Energikontor Norr är ett energikontor bildat utifrån EU-tanken med regionala fristående energikontor som på ett vetenskapligt sätt ska driva energifrågorna i regionen. Energikontor Norr finns i Luleå och Umeå och är ett aktiebolag som ägs av kommunerna i länet samt Region Norrbotten. Energikontor Norr utgör därför en resurs för oss och våra kommuner inom klimat och energiområdet.

Samtliga kommuner har energirådgivare anställda som ska kunna ge råd till allmänheten i frågor rörande energibesparingar. Dessa fortbildas kontinuerligt av Energikontor Norr som i övrigt också utgör ett stöd för Norrbottens Kommuner i arbetet med energi och klimat.