Meny

Ungas erfarenheter under pandemin är värdefulla

"Unga kommer till tals" är ett forum med webenkäter för att unga i länet ska få berätta vad de tycker och delge sina erfarenheter.

Du som möter unga sprid gärna länken och den här korta videon där Jenny Ekerljung, "Ung i Luleå" berättar om vikten av att delta och hur man fyller i webenkäten.

Här kan du också ta del av den första rapporten baserat på svaren från webenkäterna.

25 Mar 2021 Folkhälsa