Meny

Kultur

Kulturen betraktas idag som ett viktigt tillväxtområde och en fråga som har stor betydelse för människors välbefinnande och därigenom en viktig pusselbit i utvecklingen av den sociala hållbarheten.

Kulturfrågorna är ett frivilligt åtagande för kommunerna med undantag för biblioteksverksamheten som är reglerad i lag. På regional nivå är det Region Norrbotten som fungerar som sammanhållande. En kulturberedning är tillsatt vilken består av politiker från kommunerna och Region Norrbotten. Vår uppgift inom området är av administrativ karaktär medan kulturfrågorna i form av utredningar, fortbildning och driften av institutionerna som Norrbottensteatern, Norrbottensmusiken m.fl ligger under Region Norrbotten.