Meny

Vem har inte fått en dickpic

Här kommer ett viktigt inspel under Barnrättsveckan i Norrbotten 2021! Detta är en föreläsning om genusrelaterat våld mot unga tjejer av Lotta Brännström, utvecklingssamordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck på Kommunförbundet Västernorrland.

Föreläsningen baseras på material från hennes forskningsprojekt som inkluderade 35 tjejer på en gymnasieskola, där kärnan i projektet var att engagera tjejer att själva diskutera sin syn på våld och otrygghet.

Metoden som användes vid datainsamling är en visuell metod som heter photovoice, där deltagarna genom fotografering identifierar olika situationer i vardagen, och föreläsningen centreras kring dessa bilder.

Forskningsresultaten påvisar en alarmerande hög förekomst av genusrelaterat våld mot unga tjejer, något som i sin tur visar betydelsen av att adressera problemet från tidig ålder. Deltagarna upplever att de vuxna inte har en aning om hur det ser ut i skolan och samhället och skulle önska att föräldrar pratade mer med sina barn, samt att problematiken diskuterades oftare i skolorna.

Bild från ”Alltså det finns ju ingen respekt!” - Lotta Brännströms photovoicestudie