Meny

Hälsoskolan

Hälsoskolan sätter fokus på hälsa och lärande med det övergripande syftet att skapa hälsofrämjande samverkan som får genomslag i hela länet. Hälsoskolan sammanfogar utveckling och forskning och är ett samarbete mellan Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet.

Här kan du ta del av goda exempel på hälsofrämjande arbete för och tillsammans med barn och unga. Är du intresserad av att läsa mer hittar du kunskapsunderlag i bokhyllan. På världstoppen som vi kallar vår blogg får du möta de som arbetar med hälsofrämjande arbete och höra röster från huvudpersonerna själva - barn och unga i vårt län. Under exempel på hälsofrämjande arbete finns goda exempel på hur ett hälsofrämjande förhållningssätt använts och metoder som möjliggör delaktighet för att främja hälsa som vi vill sprida.  

Har du några tankar om hälsoskolan? Vi lyssnar!

 Använd formuläret nedan och berätta vad du tänker och tycker.