Meny
444736-boy-in-a-tree.jpg

Miljö- och samhällsbyggnad

Vi stödjer kommunernas samverkan inom miljö, folkhälsa, plan-och byggfrågor, klimat och energifrågor, kommunalteknik, räddningstjänst och säkerhet samt kulturfrågor. Det gör vi bland annat genom, projekt, upphandlingar utbildningar och konferenser. Vi företräder också kommunerna i samverkan med länsstyrelse och Region Norrbotten.

Genom olika nätverk fångar vi in initiativ från medlemskommunernas politiker och tjänstepersoner. Nätverken är också förankringsorgan för förslag som ska tillbaks till medlemskommunerna. Andra samarbetspartners är Energikontor Norr och IT-Norrbotten. Regionala utvecklingsprogram och strategiska styrdokument är viktiga verktyg i arbetet.

Särskilda insatser görs inom tillsynen enligt miljöbalken och folkhälsoarbetet. Läs mer under projekt; Miljösamverkan Norrbotten och Strategiskt folkhälsoarbete.