Meny
262198-ecological-plug.jpg (2)

Energi och klimat

Länsstyrelsen har rollen som regional samordnare för energi och klimatarbetet. I uppdraget ingår att ta fram en klimatstrategi och ett åtgärdsprogram för länet som revideras kontinuerligt.

Norrbottens Kommuner svarar för viss samordning och utbildning inom detta område men huvudansvaret ligger hos Energikontor Norr. Kontoret är bildat utifrån EU-tanken med regionala fristående energikontor som på ett vetenskapligt sätt ska driva energifrågorna i regionen. Energikontor Norr är ett aktiebolag som ägs av kommunerna i länet tillsammans med Region Norrbotten. Kontoret utgör därför en resurs för oss och våra kommuner inom klimat och energiområdet. Energikontor Norr har huvudkontoret i Luleå och ett projektkontor i Umeå.