Meny
415178-glass-of-water avlångt.jpg

Miljö

Kommunerna har enligt Miljöbalken och livsmedelslagstiftningen ett uppdrag att bedriva tillsyn över egen och andras verksamheter som kan påverka vår miljö på ett negativt sätt. Länsstyrelsen bedriver tillsynsvägledning för kommunernas miljöinspektörer och har ett nära samarbete med Norrbottens Kommuner då det gäller nätverkande och fortbildning för politiker och tjänstepersoner inom området.

Kommunerna i Norrbotten har alltid samverkat och samarbetat i miljöfrågor och sedan 2014 har detta samarbete utvecklats ytterligare genom starten av "Miljösamverkan Norrbotten", ett treårigt projekt som drivs av kommunerna i Norrbotten, länsstyrelsen och Norrbottens Kommuner. Läs mer om Projekt Miljösamverkan Norrbotten

Miljö med en utgångspunkt i skapandet av det Hållbara samhället (ekologiskt, ekonomiskt och socialt) är en naturlig del inom hela området miljö- och samhällsbyggnad och utgör en plattform för kommunernas arbete på ledningsnivå. Nationella miljömål visar på inriktningen med länsstyrelsen som sammanhållande regional kraft i detta arbete.