Meny

Dokument

Här redovisas rapporter, utredningar och avtal inom miljö- och samhällsbyggnadsområdet.

Syftet med projektet har varit att ta fram ett gemensamt underlag för hur regelverket kring små avlopp ska tillämpas i Norr- och Västerbotten. Målet är att få till stånd avloppsanläggningar som är säkra från miljö- och hälsoskyddssynpunkt, rimliga från kostnadssynpunkt samt robusta, funktionsanpassade och enkla att sköta.

Enskilda avlopp var också ett av fem fokusområden i projektet Miljösamverkan Norrbotten som avslutades i augusti 2017. Läs om Miljösamverkan Norrbotten