Meny
2165925-five-young-friends-running-outdoors-smiling.jpg

Hållbara livsmiljöer

Att arbeta för hållbara livsmiljöer har starka kopplingar till det strategiska folkhälsoarbetet och utvecklingen av den sociala dimensionen i hållbarhetsarbetet.

Norrbottens Kommuner stödjer kommunerna i utvecklingen av deras folkhälsoarbete. I Sverige har vi antagit elva nationella folkhälsomål där ett är "Sunda och säkra miljöer och produkter är av grundläggande betydelse för folkhälsan och ska utgöra ett särskilt målområde". I detta uppdrag ingår utformandet av våra bostadsmiljöer och samhällen samt trafiksäkerheten vid nyttjandet av våra kommunikationsmedel.

Kultur är också en viktig del av skapandet av våra Hållbara livsmiljöer och vi har en samordnande funktion i detta arbete. Från och med 2011 samordnas länets kultursatsningar via Kulturberedningen som är en politiskt tillsatt beredning bestående av representanter för kommuner och region Norrbotten.