Meny
Toppbild Ai (1)

Unga reflekterar om AI som verktyg för att främja psykisk hälsa

Den nypublicerade rapporten beskriver resultatet från 253 webbenkäter som unga mellan 13-19 år i Norrbotten fyllt i. De reflekterar över att använda en AI-driven chatbot för att främja ungas psykiska hälsa.

Såväl fördelar och förhoppningar som nackdelar och tvivel beskrivs av de unga. Till exempel menar de att en fördel med en chatbot är att den finns tillgänglig dygnet runt och att få vara helt anonym när man chattar. Även risker beskrivs som till exempel att data kommer i fel händer eller att unga kommer att känna sig ännu mer ensamma. De tänker att en chatbot skulle kunna ge information om hur man kan främja sitt psykiska välbefinnande och dessutom sänka trösklarna för unga att söka stöd. Samtidigt påpekar de att en chatbot trots allt bara är en maskin. I diskussionen problematiseras resultaten i relation till aktuell forskning. Författarna drar ett antal slutsatser utifrån ungas syn på AI som verktyg att främja psykisk hälsa, vilket omfattar både möjligheter och begränsningar.