Meny

Folkhälsa

Tillsammans med Region Norrbotten har Norrbottens Kommuner under många år drivit arbetet mot en förbättrad folkhälsa.

En regional politisk strategi har tillsammans med nationella mål utgjort grunden för detta arbete. Strategin är för närvarande under omarbetning och nu ingår även länsstyrelsen i arbetet med att ta fram ett nytt strategidokument för folkhälsan i Norrbotten. Strategin beräknas vara färdig under 2017. Läs mer om folkhälsa under rubriken FoUI - Folkhälsa.